Johan Krouthén - solskensmålaren

Johan Krouthén brukar betraktas som en av de första svenska friluftsmålarna. Han levde 1858–1932 och blev med tiden känd som något av en idyllernas och sommarlandskapens målare, med lantliga, soliga motiv med höstackar, höns och andra djur på duken. Han var utbildad dels på Konstakademien i Stockholm, dels i Paris. Han vistades även i Skagen med raden av andra välkända danska och nordiska konstnärer. Den senare delen av livet var han bosatt i Linköping, där han också var född.

Lär känna Johan Krouthén i guideklubbens dramatisering i sex scener under det årliga Krouthénjubileet.

[ Tillbaka ]

The Baldchemist Logo