Om Linköpings Guideklubb

Linköpings Guideklubb drivs sedan 1983 i föreningsform med egna företagare och privatpersoner som intressenter och har en styrelse vald av medlemmarna.

Medlem i Linköpings Guideklubb kan den bli som genomgått klubbens ordinarie utbildning och som efter genomförda prov fått auktorisation som guide.

Linköpings Guideklubb är medlem i Sveriges Guideförbund - SveGuide. SveGuide organiserar och marknadsför c:a 1200 auktoriserade guider i ett 25-tal guideföreningar i Sverige. Förbundet bildades 1983.

SveGuide verkar för att skapa en utbildning och auktorisation likvärdig över hela landet samt för en ständig kompetensutveckling.

SveGuide är medlem i European Federation of Tourist Guide Association (FEG)

[ Tillbaka ]


SveGuides logo
The Baldchemist Logo