Vår verksamhet

Linköpings Guideklubb:
  • Ger genom olika typer av guidningar kunskap om Linköping, dess omgivningar och Östergötland
  • Anpassar så långt möjligt guidningar till olika målgrupper
  • Har lättillgänglig telefonservice
  • Ger via hemsidan aktuell information om utbudet
  • Erbjuder som förening och i samarbete med andra aktörer breda upplevelser baserade på historiska & aktuella händelser
  • Upprätthåller kompetensen hos guiderna genom kontinuerlig fortbildning
  • Säkrar tillgången på nya guider

[ Tillbaka ]
The Baldchemist Logo