Drama i skuggorna

Dramaguidningar

M

issa inte våra dramatiserade vandringar! Dessa vandringar för allmänheten äger rum under några veckor i augusti, se aktuellt program. Dessutom ordnar vi givetvis skräddarsydda dramavandringar utifrån kundens egna önskemål. Kontakta oss för mer information och se även Beställningar under Utbud.

  • Linköpings blodbad
  • Krögare och krogliv under 1800-talet
  • Öden utmed Hunnebergsgatan
  • Skandaler och katastrofer
  • Spökvandringar
  • Ryktet säger...
  • Birger jarl och hans tid
  • Härtill är jag nödd och tvungen, biskop Brask
  • Skål, sa slussvaktare Lange
  • Berga statypark, stenarna berättar

[ Tillbaka ]

The Baldchemist Logo